SEMINARS AND SHOWCASES

SEMINARS AND SHOWCASES 2019-08-20T17:57:40+07:00

SEMINARS / งานสัมมนา

Date and TimeSeminar TopicDetails
5 September 2019
14:00-16:00
“Design Techniques of Eccentric Foundation”
By Prof. Dr. Amorn Pimanmas, Professor and Expert Structural Engineers. President of Thai Structural Engineers Association (TSEA)


"เทคนิคการออกแบบแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์"
บรรยายโดย ศร.ดร.อมร พิมานมาศ อาจารย์ วิศวกรที่มีชื่อเสียง และ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย

รหัสลงทะเบียน : TSEA
Problems of eccentric foundations, single pile foundation, double pile foundation, triple pile foundation, combined foundation and turning of foundation

ปัญหาการเยื้องศูนย์ของฐานราก เสาเข็มเดี่ยว เสาเข็มคู่ สามเข็ม 3 ต้น ฐานรากร่วม และ การหมุนฐานราก


Attendees : Structural Engineers, Contractors, SMEs, Start-ups, Project managers of construction sites

5-7 September 2019
10:00-18:00
"Innovative zone"
โซนนวัตกรรม
 
Special innovative, disruptive, creative product or concept showcase

Attendees : Project managers, Engineers, Development
6 September 2019
Time 10.00-12.00
"Basic Life Support CPR&AED For Non-Healthcare provider"
By Mr.Yutthaphum Haelhong BLS Instructor(AHA)/Product Specialist AED, Alcotec Company Limited


"หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR&AED ภาคประชาชน"
บรรยายโดย : นายยุทธภูมิ เฮี๊ยะหลง
บริษัท แอลโคเทค จำกัด

-
6 September 2019
14:00-16:00
“Case Studies of BIM Adoption for Precast Concrete Design”
By Ms. Nittaya Tongunruen, Value Engineering Manager L.P.N. Development Public Co., Ltd.
Guest Speaker Mr. Kwintas Phuwaratsirikhun Chief Marketing Officer, FMC GROUP


“กรณีศึกษา นวัตกรรม BIM กับการออกแบบการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป”

บรรยายโดยคุณนิตยา ทองอุ่นเรือน Value Engineering Manager บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แขกรับเชิญ: กวินทัศน์ ภูวรัตน์ศิริคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด จาก FMC GROUP

รหัสลงทะเบียน : BIM
BIM as instrument of production detailing based on consideration of whole construction cycle including production, logistics, fabrication & related fieldworks which leads to direct cost reduction and minimizing errors.

BIM คือเครื่องมือในการออกแบบ โดยมีพื้นฐานจากการพิจารณาทุกวัฏจักรการก่อสร้าง ประกอบด้วยการผลิต การขนส่ง การหล่อชิ้นงาน และงานก่อสร้างหน้างาน ซึ่งจะนำไปสู่ควบคุมต้นทุนและลดการ

Attendees : Developer, Engineer, Contractor

7 September 2019
Time 10.00-12.00
"The innovations and future of rail transportation"
By State Railway of Thailand, Department of Rail Transport and King Mongkut's University Of Technology North Bangkok


"วิวัฒนาการ-อนาคต การรถไฟและระบบขนส่งรางของประเทศไทย "
บรรยายโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมการขนส่งทางราง, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
7 September 2019
14:00-16:00
"Application of BIG DATA Analytics to Predict Future CONCRETE Prices"
By Mr.Thanapon Yuwakompat, Senior Sales Executive, YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ from Builk One Group Co.,Ltd.


"วิเคราะห์แนวโน้มราคาคอนกรีตจาก BIG DATA"
บรรยายโดย : คุณธนภณ ยุวคมภัส ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

รหัสลงทะเบียน : BUILK
Hear from industry experts on choosing the right equipment for your project needs


Attendees : Concrete Plant Owners, Architects, Real Estate, SMEs contractor

SHOWCASES / การจัดแสดงและสาธิต

Date and Time
Showcase ToicDetails
5-7 September 2019
10:00 - 18:00
"Material Testing Standard Showcase "
By Department of Public Works and Town & Country Planning

"การจัดแสดงจัดแสดงขีดความสามารถและอุปกรณ์ด้านการทดสอบวัสดุ, จัดแสดง Building Code, จัดแสดงผลงานการออกแบบบ้านสำเร็จรูป เพื่อผู้ประสบภัย และจัดแสดงมาตรฐานทางด้านกฎหมายเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5"

บรรยาโดย : โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สถานที่ บูท GS06

รหัสลงทะเบียน : DPT  
For the first time ever in Concrete Asia, the Department of Public Works and Town & Country Planning will be setting up a Showcase that is paramount to the infrastructure sector. It will also serves as a knowledge platform for international visitors to understand more about Thailand’s industry standards. The showcase will focus on: Building Code, Earthquake-Resistant Structure Pre-fabricated Housing, Universal Design and PM2.5

• จัดแสดงขีดความสามารถและอุปกรณ์ด้านการทดสอบวัสดุ
• จัดแสดง Building Code
• จัดแสดงผลงานการออกแบบบ้านสำเร็จรูป เพื่อผู้ประสบภัย
จัดแสดงมาตรฐานทางด้านกฎหมายเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

Attendees : Engineers, Architects
"Concrete Decorative Floor Demonstration Area "
By : Reentech Co. Ltd / Rep Floor Co., Ltd.
Booth no. J04


"การสาธิตวิธีการตกแต่งพื้นคอนกรีต 3 มิติ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญระดับโลก"
โดย บริษัท รีเอ็นเทค จำกัด / บริษัท เรพ ฟลอร์ จำกัด
สถานที่ : บูท J04

รหัสลงทะเบียน : REPFLOOR  
Featuring the top concrete decoration technicians from the USA, Reentech co. Ltd /Rep Floor Co., Ltd. will conduct ‘live’ concrete decorative floor demonstrations on the show floor by Rachel Fwd, Creative Director, 1st technicians from World of Concrete Las Vegas


พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขัดพื้นคอนกรีตอันดับ 1 จากอเมริกา โดยการสาธิตการขัดพื้นและการเพ้นท์ลายคอนกรีตแบบเรียลไทม์

Attendees : Developers, Architects, Contractors

“Demonstration at Loading Area and Meet the special machine”
By J R M Jaroenmitr Group Co., Ltd. / Marton (Thailand) Co., Ltd.


"การสาธิตเครื่องจักรสุดพิเศษที่ด้านหลังของฮอลล์ "

Booth no. BS05
รหัสลงทะเบียน : MARTON