วงการก่อสร้าง ทำงานง่ายขึ้น แค่มีเทคโนโลยี AI

วงการก่อสร้าง ทำงานง่ายขึ้น แค่มีเทคโนโลยี AI

AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
คือ ชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการวิเคราะห์ของเครื่องจักร
ที่เลียนแบบมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหา เรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ทำความเข้าใจเพิ่มได้เอง
.
ดังนั้นเทคโนโลยี AI จึงมีประโยชน์มากกับหลาย ๆ อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมก่อสร้างของเรานั่นเอง ซึ่ง AI ได้เข้ามาช่วยผู้ก่อสร้างในเรื่องต่าง ๆ อย่างอัจฉริยะอะไรบ้างนั้น ขอยกตัวอย่าง ดังนี้เลยครับ
▸ช่วยให้ทำงานง่าย และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
AI สามารถจัดตารางเวลา กำหนดระยะเวลาในแต่ละงาน ลำดับความสำคัญ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดในโครงการต่าง ๆ
ได้อย่างดีมาก
▸เลือกทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดให้กับงาน
ระบบ AI ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักอยู่ในแผนกจัดซื้อ เพราะ AI นั้นสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงานตามที่ควรจะเป็นได้ ด้วยการนำฐานข้อมูลและประวัติราคาวัสดุก่อสร้าง มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจด้านธุรกิจและวางกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
.
นี่คือประโยชน์เบื้องต้นของเทคโนโลยี AI ที่ได้เข้ามาช่วยเราในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับ ถ้าอยากรู้ว่า AI นั้นจะช่วยอะไรเราได้อีก
มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ในงานสัมมนาหัวข้อ “Big Data and Artificial Intelligence (AI)” โดยสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM)
ในงาน Thailand BIM Expo 2020 ซึ่งจัดร่วมกับงาน CONCRETE ASIA 2020
.
📅วันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-12:30 ณ ห้อง Main Stage อาคาร 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

*Source: synergysoft

shares