ELKON ELEVATOR KONVEYOR

ELKON ELEVATOR KONVEYOR

  1. ทำโปรแกรม PCL, Computer ควบคุมเครื่องจักรแพล้นปูน แพล้นยาง ฯลฯ
  2. รับทำระบบควบคุมเครื่องผสมคอนกรีตอัตโนมัติทุกประเภทสำเร็จรูป สะดวกต่อการใช้งาน
  3. ผลิตและจำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีต ทุกประเภท (Make to Order)
  4. ผลิตสายพานลำเลียงหินทราย (Belt Conveyor)
  5. ผลิตท่อลำเลียงซีเมนต์ผง (Screw Conveyor)
  6. ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องผสมทุกชนิด
  7. รับตรวจเช็คระบบแมคคานิค ระบบไฟฟ้าเครื่องผสมคอนกรีตทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
  8. รับซ่อมและปรับปรุงคุณภาพเครื่องผสมคอนกรีตทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

Booth No. SS12

2018-08-02T10:08:39+07:00 PRODUCT HIGHLIGHTS|