ทิศทางการก่อสร้างอาคารสูงในศตวรรษที่ 21

ทิศทางการก่อสร้างอาคารสูงในศตวรรษที่ 21

Boot No.
Country.

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]การก่อสร้างอาคารสูงเป็นอีกหนึ่งในโครงการใหญ่ ๆ สำหรับธุรกิจก่อสร้าง และคอนกรีต ซึ่งไทยเราเองก็ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสูงมาหลายศตวรรษ มีการพัฒนาทั้งวัสดุ การออกแบบ และโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง และในศตวรรษที่ 21
Big Data and Artificial Intelligence (AI)

Big Data and Artificial Intelligence (AI)

Boot No.
Country.

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]การก้าวสู่แพลตฟอร์ม "Digital Construction” ของอุตสาหกรรมคอนกรีต เเละการก่อสร้าง ได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในโครงการมากมาย หนึ่งในนั้นคือการนำ
การใช้เทคโนโลยีคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

การใช้เทคโนโลยีคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

Boot No.
Country.

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]อัปเดต!! เทคโนโลยีคอนกรีตที่ใช้ก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแผนโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ในหัวข้อสัมมนา “ The Application of Concrete